Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.namastesklep.pl


I Ogólne założenia

 1. Sklep internetowy działa pod adresem www.namastesklep.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do klienta indywidualnego i hurtowej skierowanej do klienta firmowego.
 2. Sklep internetowy www.namastesklep.pl, prowadzony jest przez firmę Namaste Krzysztof Wesołowski.
 3. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 4. W regulaminie przedstawione są wszystkie zasady składania zamówień, sprzedaży produktów, realizacji i wysyłki zamówień oraz reklamacji poprzez sklep internetowy www.namastesklep.pl.
 5. Umowa sprzedaży produktów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim
 6. Wszystkie oferowane produkty na naszymi sklepie są oryginalne i fabrycznie nowe. Wszystkie posiadają licencję producenta.
 7. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu

II Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny podane w produktach zawierają podatek VAT, oraz są wyrażane w polskiej walucie PLN.
 2. Cena podana przy produktach jest wiążąca w momencie złożenia przez klienta zamówienia. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które dostępne są w zakładce wysyłka.
 3. Wykorzystane w sklepie znaki towarowe, marki oraz informacje przekazane przez producentów zostały opublikowane jedynie w celu sprzedaży przedstawionych produktów.

III Składanie zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę www.namastesklep.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia przyjmowane są także telefonicznie oraz drogą mailową.
 3. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.
 4. Po złożeniu zamówienia, każdy Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą mailową. W razie nieprawidłowości, prosimy o pilny kontakt.

IV Realizacja zamówień

 1. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie  5 (pięciu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 3. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.

V Wysyłki zamówień

 1. Koszty wysyłki pokrywa Klient.
 2. Sklep www.namastesklep.pl wysyła zamówienia na terenie polski, a na prośbę zamawiającego także na terenie całego świata. W przypadku wysyłki poza obszar Polski, koszty transportu ustalane są z Klientem indywidualnie.
 3. Standardowo wysyłane paczki są doręczane tylko i wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku przez firmy spedycyjne.
 4. Na prośbę Klienta możemy wysłać przesyłkę z doręczeniem w weekend (sobota lub niedziela). Koszty takiego transportu są wyliczane indywidualnie.

VI Zwroty zakupionego towaru

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient , może  odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 3. Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie produktu. Maksymalny termin zwrotu gotówki to 10 dni od momentu otrzymania zwrotu.
 4. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych na koszt odbiorcy, ani za pobraniem.

VII Zgłaszanie reklamacji

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
 2. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna) pokrywa kupujący.

VIII Płatności za zamówienie

 1. Klienci, którzy dokonali zakupów w naszym sklepie automatycznie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży.
 2. Do każdego zamówienia jest wystawiany jest paragon (na prośbę klienta wystawiamy fakturę VAT).
 3. Klient ma do wyboru różne formy płatności: wpłata na konto (przelew tradycyjny) i płatność przy odbiorze przesyłki w siedzibie naszej firmy.
 4. Klientowi przysługuje prawo do zmiany formy płatności, chyba że zamówienie zostało już wysłane.
 5. W przypadku wyboru formy płatności – przelew zwykły, Klient zobowiązuje się do wpłaty na nasze konto firmowe w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności zamówienie jest automatycznie anulowane.

IX Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271)